273451-P5KXLP-288
OFDZ8G0
1157
OF8OMD0
296
5377
บริการ
รับแลก/โอน/จ่ายเงินค่าสินค้า
  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าด้วยตนเอง แต่ชำระเงินค่าสินค้าไม่ได้ เราก็มีบริการฝากจ่ายเงินค่าสินค้า หรือท่านที่ต้องการโอนเงินไปจีน หรือเติมเงิน alipay เราก็ช่วยท่านได้อย่างรวดเร็วทันใจ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่าใคร

“เรารู้ว่าในการโอนเงิน ความรวดเร็ว

                              และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นสิ่งที่ท่านต้องการ”

ค่าบริการแลกเงิน ครั้งละ 30 บาท