top of page

สำหรับ Gift & Premium

นี่คือสินค้าที่เรานำเสนอ

หากสินค้าเรายังไม่ถูกใจลูกค้า

ทั้งนี้หากลูกค้าต้องการให้ทางเราแนะนำสินค้าเพิ่มเติมรบกวน

1. แจ้งจำนวนที่ต้องการ

2. งบประมาณต่อชิ้น

3. การสกรีนโลโก้ กี่สีกี่จุด

4. และกลุ่มสินค้าที่ต้องการ หรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะให้

   ทางเราจะทำการคัดเลือกสินค้าเพื่อส่งให้พิจารณา

bottom of page