ตารางเปรียบเทียบ

                                          หมายเหตุ : * การตรวจสอบสินค้านั้น เป็นการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น โดยการสุ่มตรวจสินค้า

                                                          และดำเนินการนับจำนวนลัง/กล่องให้ ตามความประสงค์ของลูกค้า

             ** ค่าบริการ 500 บาท ต่อ1รายการสินค้า / แต่ถ้ายอดสั่งซื้อครบ 100,000 บาท

                                                          ยกเว้นค่าบริการให้