ตารางเปรียบเทียบ

                                          หมายเหตุ : * การตรวจสอบสินค้านั้น เป็นการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น โดยการสุ่มตรวจสินค้า

                                                          และดำเนินการนับจำนวนลัง/กล่องให้ ตามความประสงค์ของลูกค้า

             ** ค่าบริการ 500 บาท ต่อ1รายการสินค้า / แต่ถ้ายอดสั่งซื้อครบ 100,000 บาท

                                                          ยกเว้นค่าบริการให้

ติดต่อเรา

Uget Cargo & Sourcing (UGET CS)
ที่อยู่

272 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

E-mail: inquiry@uget.co.th

ฝ่ายบริการลูกค้า Tel: 098-831-4122