ขั้นตอนการให้บริการ uget cargo

ขั้นตอนการให้บริการ uget sourcing

*** หมายเหตุ ค่าบริการ 500 บาท ต่อ 1 รายการสินค้านั้น ถ้าหากยอดสั้งซื้อครบ 100,000 บาท ยกเว้นค่าบริการส่วนนี้ให้***