บริการขนส่งทางเรือ
(25-30 วัน)
  • สำหรับการนำเข้าสินค้าทางเรือนั้น แตกต่างกับบริการนำเข้าทางรถเพียงระยะเวลาการขนส่งเท่านั้น ซึ่งค่าบริการที่เกิดขึ้นเรารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้แล้วเช่นเดียวกันรวมถึงพิธีการศุลกากรด้วย

  • เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าขนาดใหญ่ หรือมีสินค้าเป็นจำนวนมาก ไม่มีปัญหาในเรื่องการรอสินค้านานกว่าทางรถ สามารถเลือกบริการนำเข้าสินค้าทางเรือนี้ เนื่องจากการขนส่งทางเรือนั้นจะมีค่าใช้จ่ายท่ีถูกกว่าการขนส่งทางรถ ทำให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก

เราดูแลสินค้าของท่านเหมือนของเราเอง

             เพราะเรารู้ว่าใครๆ ก็เป็นกังวลกับสินค้าที่ส่งมาจากทางไกล”

ขั้นตอนการให้บริการ uget cargo

NL_kamion_05_2000px
Maersk-Vessel-in-Harbor
customsclearance
2014-05-29_007
shipheader
1201